Limavady Grammar v Glenola 23.9.2017 - desmondloughery