Limavady V Owls 4thNovember 2017 - desmondloughery