Limavady v Ballymena ist 4.2.2017 - desmondloughery